خانه / BPMS

BPMS

چرخه حیات فرایندهای کسب و کار

مدیریت فرایند کسب و کار طی یک چرخه اتفاق می‌افتد. این چرخه شامل فازهایی است که به هم مرتبط می‌باشند: طراحی و آنالیز فاز طراحی و آنالیز نقطه شروع این چرخه می‌باشد. در این مرحله سازمان، فرایندهای تجاری و محیط فنی و تکنیکی بررسی می‌شوند و بر مبنای این بررسی …

ادامه نوشته »

BPMS چیست؟

BPMS مخفف Business Process Management System (سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار)  می باشد، به طور کلی در معنای فعلی به راهکار جامع پیاده سازی فرآیند کسب کار ، تحلیل و اجرای سیستمی اون BPMS  گفته می شود، سیستم های زیادی چه داخلی و چه خارجی برای تحلیل و …

ادامه نوشته »